o nas

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie to zespół specjalistów-psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy, pedagodzy, logopeda, terapeuta treningu Johansena.

Oferujemy szeroki wybór usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej(psychologii, psychoterapii, pedagogiki, logopedii). Tworzymy grupę wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych  specjalistów . Każdy z nas ukończył studia psychologiczne lub pedagogiczne, liczne szkolenia, kursy z zakresu psychoterapii , pedagogiki. W ciągu kilkunastu lat praktyki zdobyliśmy umiejętności i doświadczenie potrzebne w pomaganiu klientom z różnymi problemami. 

Pracujemy w różnych podejściach terapeutycznych. Stosujemy psychoterapię Gestalt, integratywną , systemową. Łączy nas  szacunek dla klienta , empatia, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka. 

Osoby zainteresowane konsultacją, psychoterapią, terapią logopedyczną, terapią pedagogiczną, treningiem Johansena, warsztatami zapraszamy do bliższego poznania nas i naszej oferty.

Oferta

Konsultacja psychologiczna


Psychoterapia krótkoterminowa


Psychoterapia długoterminowa


Psychoterapia par / małżeństw


Interwencja kryzysowa


Psychoterapia rodzin


Psychoterapia dzieci i młodzieży


Terapia uzależnień


Terapia logopedyczna


Terapia pedagogiczna


Terapię ręki


Trening Johansena IAS


Warsztaty dla dzieci i dorosłych


Szkolenia dla firm, placówek oświatowych


Konsultacja psychologiczna

Służy głównie zidentyfikowaniu źródła problemu, z którym zgłasza się Klient. Jest to również ustalenie celów dalszej pracy terapeutycznej oraz opracowanie poszczególnych kroków do ich osiągnięcia. Na konsultacje psychologiczne poświęcamy zwykle od 1 – 3 spotkań.

Psychoterapia krótkoterminowa

To cykl kilku do kilkunastu spotkań, mających na celu pracę nad rozwiązaniem jednego konkretnego problemu np. podjęcie decyzji, rozwiązanie problemu interpersonalnego.

Psychoterapia długoterminowa

Stanowi proces nastawiony na osiągnięcie trwalszych zmian w naszym życiu, na głębsze poznanie i zrozumienie siebie, swoich uczuć, potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz tego, co się dzieje w relacji z innymi ludźmi. Prowadzi do znalezienia nowych sposobów rozwiązywania problemów. Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Decyzja o zakończeniu procesu terapeutycznego podejmowana jest wspólnie, gdy obie strony uznają, że cele pracy zostały osiągnięte.

Psychoterapia par / małżeństw

To regularne, cykliczne 1,5h spotkania terapeutyczne par małżeńskich lub osób pozostających w związku partnerskim, przeżywających kryzys w relacji. Terapia par daje możliwość spotkania się ze swym partnerem w neutralnym, przyjaznym i pełnym akceptacji miejscu. Podczas spotkań można przyjrzeć się swoim problemom z innej strony, wyrazić swoje myśli, uczucia i potrzeby bez lęku czy obaw o krytykę.

Interwencja kryzysowa

Jest krótkoterminową formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób, które znalazły się w nagłej, trudnej życiowo sytuacji. Mogą one dotyczyć m.in. śmierci kogoś bliskiego, rozwodu, utraty pracy, rozstania z bliską osobą lub innych trudnych i bolesnych doświadczeń. Osoba w kryzysie nie potrafi sprostać sytuacji przy pomocy znanych sposobów radzenia sobie z problemami. Czuje się bezradna, załamana, zdezorientowana, ma utrudnioną zdolność logicznego myślenia i doświadcza poczucia utraty kontroli nad swoim życiem. Pomoc takim osobom polega na udzieleniu wsparcia, ukierunkowaniu oraz umożliwieniu powrotu do równowagi emocjonalnej i do samodzielnego pokonywania trudności.

Psychoterapia rodzin

Jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina (rodzice i dzieci). Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy u jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Jest formą dialogu pomiędzy dzieckiem, opiekunem, a terapeutą. Może odbywać się w formie sesji indywidualnych (dziecko i terapeuta), grupowych (grupa dzieci i terapeuta) oraz w diadach (dziecko + opiekun i terapeuta). Ze względu na specyfikę świata młodego człowieka psychoterapia dzieci i młodzieży różni się nieco od pracy z dorosłymi i wyróżnia się:

 • dostosowaniem metody pracy do etapu rozwojowego dziecka
 • stałą współpracą z rodzicami lub opiekunem
 • włączaniem w sesje zabaw terapeutycznych, ruchu, rysunku, muzyki

Terapia uzależnień

Niekontrolowane picie alkoholu, zażywanie narkotyków, eksperymentowanie z „dopalaczami”, nadużywanie leków (stosowanie ich niezgodnie z zaleceniem lekarza), nałogowe granie za pieniądze, spędzanie długich godzin przed komputerem, telefonem, tabletem, ale także brak kontroli nad kupowaniem, opalaniem się, etc.  

Uzależnienie generuje wiele problemów w rodzinie, wpływając szkodliwie na jej funkcjonowanie.  Szkody w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, a także straty materialne dotyczą nie tylko samej osoby uzależnionej, ale także poszczególnych członków rodziny. Pojawiają się kryzysy, trudności w relacjach, drastycznie spada poziom bezpieczeństwa i zaufania do siebie nawzajem. 

Rodzinom, zmagającym się z podobnymi trudnościami, proponujemy:

 • konsultacje dla osób, których bliscy używają szkodliwie substancje psychoaktywne lub zdradzają przymus wykonywania  różnych czynności  (np. przebywania przed  komputerem, tabletem, telefonem, niekontrolowane zakupy, gry hazardowe i in.)
 • diagnozę stopnia uzależnienia
 • psychoterapię uzależnień (także dla dzieci i młodzieży) prowadzoną przez certyfikowanego specjalistę
 • psychoterapię dla członków rodzin i bliskich osób uzależnionych

Terapia logopedyczna

 • diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
 • terapia wad wymowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy na tle różnych zaburzeń rozwojowych ( zespół Dawna, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, inne)
 • terapia osób dorosłych po udarze, wypadkach komunikacyjnych i innych uszkodzeniach mózgu
 • konsultacje i porady dla rodziców

Terapia pedagogiczna

Czyli specjalistyczne działanie mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem jest zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów.

Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania  i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Terapię ręki

To przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

 • poprawę umiejętności chwytu
 • wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała

Trening Johansena IAS

Inywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Osoby, które normalnie słyszą, mogą mieć problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych z różnych przyczyn. Czynnikami, które mogą wpływać na powstawanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym, są:

 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • urazy głowy

IAS to skuteczna metoda pomocy osobom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Kierowana jest do dzieci od około 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych, u których występują:

 • trudności w słuchaniu, mówieniu, pisaniu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dysleksja,
 • ADHD,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • autyzm,
 • trudności w uczeniu się języków obcych,
 • szumy uszne i bóle migrenowe

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena została stworzona przez    dr Kjelda Johansena - duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. 

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków,
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie,
 • koszty terapii rozłożone są w czasie

Przebieg terapii

Program opiera się na szczegółowej diagnozie, która składa się z badania audiometrii tonalnej, lateralizacji oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych, które wystarczy słuchać codziennie przez 10 minut. Postępy w terapii kontrolowane są co 4 - 10 tygodni, za każdym razem pacjent, otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną, płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa około 6-18 miesięcy. Każdy  otrzymuje indywidualny program, który najlepiej pasuje do jego możliwości słuchowych i możliwości do nauki.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

TERAPIA WSPOMAGA RÓWNIEŻ NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH! (Widoczne są efekty w nauce języków obcych: krótszy czas nauki, polepszenie akcentu, płynność wypowiedzi, poprawa rozumienia języka). 

Zasady słuchania Johansen CD:

 • 10 minut codziennie,
 • stały w ciągu dnia czas słuchania,
 • w cichym i spokojnym miejscu,
 • w czasie słuchania nie jemy, nie czytamy, nie oglądamy telewizji, nie rozmawiamy i nie gramy aktywnie w gry,
 • podczas trwania treningu nie słuchamy innej muzyki przez słuchawki,
 • słuchamy będąc zrelaksowanym - wiele dzieci chętnie słucha w łóżku,
 • przy problemach z utrzymaniem uwagi może pomóc: malowanie, układanie łatwych puzzli, klocki Lego, plastelina, czy ulubiona przytulanka.

Warsztaty dla dzieci i dorosłych

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt

Szkolenia dla firm, placówek oświatowych

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt

Cennik

Konsultacja psychologiczna (1-3 spotkania) – 140 zł/ 50 min

Psychoterapia indywidualna – 140 zł/ 50 min

Psychoterapia rodzin – 220 zł/90 min

Psychoterapia dzieci i młodzieży – 140 zł/50 min

Psychoterapia par – 220 zł/ 90 min

Warsztaty, treningi – czas i cena ustalana jest do konkretnej oferty


Zasady płatności:

W momencie spóźnienia, prosimy o zapłatę za całą sesję;
W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję czas spotkania nie ulega przedłużeniu - szanujemy czas drugiego Klienta;
W sytuacji rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze poinformowanie minimum dzień wcześniej (24 godziny przed umówionym spotkaniem). W innym przypadku prosimy o uiszczenie całej kwoty za sesję przy następnym spotkaniu.

Nasz zespół

Iwona Michalak-Jędrzejczak
Iwona Michalak-Jędrzejczak
Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz
Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz
Krystyna Derucka
Krystyna Derucka
Wioletta Mijalska
Wioletta Mijalska
Marta Wyrozumialska
Marta Wyrozumialska
Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska
Romualda Zagozda-Frątczak
Romualda Zagozda-Frątczak
Joanna Dudka
Joanna Dudka

Iwona Michalak-Jędrzejczak

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener

Kontakt: 606 351 821, e-mail: iwona@empatia.konin.pl


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta , trener. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność „Psychologia kliniczna ”.Ukończyłam cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu „ Gestalt-terapia holistyczna ”, „Studium umiejętności pracy z grupą” studia podyplomowe z zakresu” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „ UAM Poznań oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne , gdzie zdobyłam umiejętności psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym.

Od 2004 roku jako nauczyciel akademicki , przekazuję wiedzę i doświadczenie młodym profesjonalistom.

Współpracuję z Instytutem Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu oraz Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu . Założyłam Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie. (www.empatia.konin.pl)

Na co dzień specjalizuję się w:

 • psychoterapii osób dorosłych,
 • psychoterapii par,
 • diagnozie i terapii dzieci,
 • pracy terapeutycznej z rodziną
 • wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko)

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP. Uczestniczę w wielu warsztatach , szkoleniach i treningach rozwojowych. Współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi , prowadząc warsztaty i szkolenia. Zrealizowałam kilkadziesiąt projektów z obszaru pomocy społecznej, wsparcia emocjonalnego dzieci i ich rodzin, dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach ,przedszkolach i gabinecie terapeutycznym pracując z dziećmi i ich rodzinami oraz osobami dorosłymi szukającymi wsparcia

Moja praca jest moją pasją. Nieustannie poruszają mnie zmagania moich Klientów, by zrozumieć siebie i uczynić swe życie lepszym. Towarzyszenie im na tej drodze i obserwowanie pojawiających się zmian w ich życiu, stanowi dla mnie sens tego, co robię.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Figurki w przestrzeni
 • Ciało zna odpowiedź
 • Tiki-diagnoza i terapia
 • Dialog motywujący
 • Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Samouszkadzanie i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - czy na pewno moda?
 • Metoda Knill
 • Podstawy psychoterapii Gestalt , sen oraz ciało w procesie psychoterapii
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych
 • Współpracujący rodzic
 • Letnia Szkoła Psychoterapii-Psychoterapia Par
 • Wykorzystanie inteligencji Wielorakiej w Zabawach Fundamentalnych
 • Bajkoterapia część 1, 2
 • Nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 2
 • Metoda Pedagogika Klanzy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 1
 • Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-1,2,3 stopień
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego Rodzinie
 • Doświadczenie obserwacji niemowląt w warsztacie psychoterapeuty
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Jak radzić sobie z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Praca w zakresie integracji sensorycznej
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem niepełnosprawnym i jej efekty
 • Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji w szkole
 • Model eliminacyjno-rożnicowy zaburzeń: autyzm, zespółAspergera(autystyczne spektrum), wrodzona afazja rozwojowa, zespól Tourette’a, Zespoł ADHD;
 • Autyzm-problemy diagnozy, klasyfikacja i różnicowanie autyzmu.
 • Makaton-Program Rozwoju Komunikacji
 • Efektywne formy współpracy z rodzicami.
 • Metody diagnozy systemu rodzinnego.”Od Genotypu do profilu rodziny”
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Psychorysunek w diagnozie i terapii
 • „Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycz-nych”
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa(1,2,3 r.ż)
 • „Graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha”
 • „Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat- PEP-R” - szkolenie;
 • „Terapia behawioralna i edukacja dzieci z autyzmem” - szkolenie

Pasjonuję się moją „strefą komfortu”, w której są dzieci, rodzina, książki , taniec i aranżacja wnętrza.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/iwona-michalak-jedrzejczak,23082/psycholog-psycholog-dzieciecy-psychoterapeuta/konin/

Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz

psycholog, psychoterapeuta, trener w zakresie kompetencji psychospołecznych

Kontakt: tel.: 735 195 803,e-mail: ewelina@empatia.konin.pl


 • psycholog z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
  (pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym)
 • certyfikowany psychoterapeuta uzależnień
 • certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych (TUS)
 • licencjonowany instruktor hipoterapii
 • certyfikowany specjalista w zakresie MAKATONu (IIst)

Oferuje pomoc specjalistyczną:

 1. dla dzieci, młodzieży i rodzi
  • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych
  • diagnoza jak do zgłaszanych trudności przyczynia się sposób funkcjonowania całej rodziny – terapia rodzinna  
  • diagnoza ryzyka i stopnia  uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier komputerowych, Internetu, hazardu i in. (uzależniania od substancji i behawioralne)
  • psychoterapia uzależnień
  • pomoc psychologiczna dziecku osieroconemu
  • wdrażanie systemu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) – MAKATON w środowisku rodzinnym
  • trening relaksacyjny
 2. dla dorosłych
  • diagnoza i terapia  problemu uzależnienia, współuzależnienia w rodzinie
  • terapia dla DDA (osób, wychowanych w rodzinie z problemem alkoholowym) 
  • wsparcie psychologiczne dla osób cierpiących na chorobę postępującą, zagrażającą życiu oraz dla ich bliskich
  • pomoc osobom doświadczającym przemocy (także w środowisku pracy - mobbing)
  • wsparcie osób osieroconych (w żałobie)
  • trening radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych
  • trening relaksacyjny

Wykształcenie i wiedzę zdobywała na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku oraz podczas licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i pracy terapeutycznej z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej. Posiada także przygotowanie pedagogiczne i muzyczne.

Autorka publikacji naukowych, realizator licznych projektów szkoleniowo-mentoringowych dla środowisk medycznych, oświatowych, menagerskich; współpracuje z uczelniami wyższymi; członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,  Stowarzyszenia im. Sue Ryder i Stowarzyszenia Antymobbingowego. 

Kilkanaście lat związana ze środowiskiem medycznym - jako członek interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, pracowała z dziećmi neuronietypowymi,  z niepełnosprawnością, dorosłymi z problemami neurologicznymi, a także osobami chorującym na zaawansowaną, postępującą, nieuleczalną chorobę somatyczną  oraz ich bliskimi.  

Praktykę psychoterapeuty uzależnień zdobywała  w renomowanych poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia w kraju. Pomaga osobom uzależnionym od substancji i czynności oraz ich rodzinom. 

Jako członek i kilkuletni konsultant stowarzyszenia antymobbingowego, opracowywała ekspertyzy antymobbingowe, wspierając ofiary mobbingu także podczas ich procesów sądowych. Aktualnie bierze czynny udział w kampaniach społecznych zapobiegających i eliminujących to zjawisko w społecznościach zawodowych.

Jako licencjonowany instruktor hipoterapii jest współautorką i realizatorem programów rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ubogacając swoją ofertę terapeutyczno-warsztatową o pracę z końmi. 

Kilkuletnie doświadczenie estradowe i zainteresowania naukowe ukierunkowały ją z kolei w stronę  pomocy osobom zmagającym się z tremą podczas wystąpień publicznych. Dziś współpracuje z jednym z serwisów dla osób uczących się wokalistyki.

Jako szkoleniowiec specjalizuje się gównie w tematyce poprawy komunikacji międzyludzkiej. Od przeszło 10 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia i warsztaty  o tematyce psychologicznej m.in. dla specjalistów w dziedzinie medycyny (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów) i oświaty (nauczyciele),  ale także członków rodzin, doświadczających różnego rodzaju kryzysy, a pragnących nawiązać ze sobą głębszy poziom relacji.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/ewelina-kalczynska-wrzeszcz,173802/psycholog/konin/

Krystyna Derucka

neurologopeda

Kontakt: 534 281 500, e-mail: krystyna.d@empatia.konin.pl


Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia podyplomowe pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. 

Prowadzę zajęcia logopedyczno – pedagogiczne rozwiązując problemy związane z szeroko rozumianym procesem porozumiewania się (profilaktyka neurologopedyczna, wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, niesamoistny opóźniony rozwój mowy, dyzartria, afazja,  specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka).

Jako neurologopeda mam przyjemność pracować nie tyko z dziećmi, ale też z osobami dorosłymi. Dbam o rzetelność prowadzonej przeze mnie terapii, której głównym celem jest usuwanie barier w komunikacji językowej, często znacznie zaburzających rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny pacjenta.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijam warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach logopedycznych.

Ważniejsze szkolenia i warsztaty:

 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną. 
 • Szkolenie I, II, III stopnia Makaton. Program Rozwoju Komunikacji Makaton PRKM
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii  w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. 
 • Terapia neurobiologiczna - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Manipulacje ustno twarzowe – techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból.
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia -  „Sprawdź jak się porozumiewam”
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I, II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r. ż).
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym  rozwojem mowy. 
 • Terapia ręki – stopień I/II.

Wioletta Mijalska

pedagog specjalny, terapeuta metody Johansena

Kontakt: tel.607 846 670, e-mail: wioletta@empatia.konin.pl


Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 10 letnim stażem pracy. Pracuję z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

Wykształcenie

 • Studia licencjackie- Edukacja wczesnoszkolna PWSZ Konin, 2001
 • Studia magisterskie -Pedagogika opiekuńcza WSHE Łódź, 2004
 • Studia podyplomowe- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopegagogika) UAM Poznań, 2006
 • Studia podyplomowe- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych WSNHiD Poznań, 2009
 • Ważniejsze szkolenia-
  • Johansen IAS-Indywidualna Stymulacja Słuchu-certyfikowany kurs
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I ,II,III
  • Makaton program rozwoju komunikacji I II stopień
  • Terapia ręki I,II stopień
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny wg odruchów dr Sally Goddard
  • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci?
  • Wstęp do Sensoplastyki oraz uzyskanie stopnia trenera

Oferuję

 • Terapię Johansena –IAS
 • Inywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
 • Terapię pedagogiczną
 • Porady i wskazówki dla rodziców w ramach zachowań trudnych, systemem motywacyjnym uczniów oraz pracy planami aktywności.

Marta Wyrozumialska

psycholog, psychoterapeuta

Kontakt: 507 464 004, e-mail: marta.w@empatia.konin.pl


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu, specjalność: Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych z zakresu Psychologii Klinicznej, Doradztwo Zawodowe z zakresu Psychologii Pracy i Organizacji. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne.

Pracuję w podejściu systemowym (Kursy Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej), który ogniskuje się na funkcjonowaniu człowieka w podstawowym systemie, jakim jest rodzina. Nieustannie szkolę się . Moja aktywność zawodowa koncentruje się na konsultowaniu, udzielaniu wsparcia psychologicznego, doradztwie, poradnictwie i psychoterapii osób dorosłych, nastolatków, par i rodzin. Moimi klientami są głównie osoby borykające się z depresją, lękami, doświadczają  przeciążenia codziennym stresem, z którym chcą się nauczyć radzić, bądź sytuacyjnymi kryzysami emocjonalnymi,problemami interpersonalnymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w rożnych kontekstach: klinicznym (Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie), pomocy społecznej- współpraca z GOPS, z nastolatkami w zakresie placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadziłam również poradnictwo i treningi umiejętności miękkich i radzenia sobie ze stresem dla osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych.

W mojej pracy najbardziej podoba mi się możliwość stałego rozwoju, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, spotykania  nowych osób i poznawania rożnych kontekstów. 

Prywatnie uwielbiam podróżować i amatorsko fotografować otaczającą rzeczywistość.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, WTTS Poznań
 • „Romans z terapią par”- Jak efektywnie pomagać osobom pozostającym w bliskich relacjach, IPP Poznań
 • Wprowadzenie do terapii schematów , IPP Poznań
 • „Gdy życie pyta o sens”- praca z żałobą, choroby psychosomatyczne, psycholog w kontekście leczenia paliatywnego, IPP Poznań
 • Wstęp do myślenia systemowego, IPP Poznań
 • „Kiedy życie boli za bardzo”- autoagresja i próby samobójcze,  IPP Poznań
 • „Zanim się rozstaniemy”- praca z parą, która chce uratować swój związek, IPP Poznań
 • Metody badań neuropsychologicznych w diagnostyce różnicowej dzieci i dorosłych, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka oraz Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych Poznań
 • Diagnoza neuropsychologiczna zespołów otępiennych, Akademia Psyche Kraków
 • Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego, UAM Poznań

Anna Kwiatkowska

psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Kontakt: 600 357 323, e-mail: anna.k@empatia.konin.pl


Jestem Psychologiem, w 2011 roku ukończyłam Psychologię na Wydziale Nauku Społecznych Uniwesytetu Adama Mickiewicza W Poznaniu, specjalność kliniczna. Od 2011roku rozpoczęłam pracę zawodową w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień. Przez ostatnie  lata pracowałam  w różnych podmiotach leczniczych i socjoterapeutycznych, oraz podmiotach z obszaru psychologii pracy. Dzięki aktywności zawodowej zgromadziłam doświadczenie w pracy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, rodzinami, dorosłymi ;w formie pracy indywidualnej i  grupowej. Jednocześnie brałam udział w szkoleniach, podnoszących moje kompetencje zawodowe. W 2016 roku uzyskałam tytuł Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień, umożliwiający mi pracę psychoterapeutyczną w zakresie uzależnień, przede wszystkim ukierunkowałam się w obszarze uzależnień od nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Brałam udział w rocznym szkoleniu w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej z zakresu zaburzeń u osób dorosłych, pierwszym roku Studium Psychterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Szkoleniu 101 z Analizy Transkacyjnej, uzyskałam uprawnienia Psychologa Transportu oraz Psychologa uprawnionego do badań na broń.  Obecnie jestem w trakcie szkolenia na certyfikowanego Psychoterapeutę Dzieci i Młodzieży w  Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży  Laboratorium Psychoedukacji W Warszawie. Ukończyłam także szereg szkoleń tematycznych dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą

Na co dzień specjalizuję się w:

 • konsultacjach psychologicznych dla rodziców w zakresie wsparcia i doradztwa dotyczącego problemów wychowawczych, kryzysów rozwojowych
 • psychoterapii osób dorosłych,
 • psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • terapii rodzinnej
 • terapii par,
 • terapii uzależnień i współuzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne od nowych technologii (komputer, gry, Internet, media społecznościowe, hazard, zakupy online)- - -
 • warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców i umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty i konsultacje  profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych(komputer, gry, Internet, hazard) oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych

Regularnie biorą udział w szkoleniach doskonaląc swój warsztat, swoją pracę  poddaję systematycznej superwizji.

Moja praca jest dla mnie źródłem samorealizacji i rozwoju. Zaangażowanie w pracę z klientami przynosi mi  satysfakcję.

Źródłem przyjemności pozazawodowej są dla mnie podróże, gotowanie- fascynuje mnie kuchnia indyjska, tajska i japońska, zaangażowanie w sport (regularnie uprawiam fitness, tennis, uwielbiam mecze piłki nożnej) i najcenniejsze w moim życiu, czyli czas spędzony z rodziną i bliskimi.

Wykształcenie i szkolenia:

 • 2006 - 2011r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych. Kierunek Psychologia. Studia magisterskie stacjonarne, specjalność kliniczna.
 • 11.2017 -  05.2018 Udział w szkoleniu Studium 101 w nurcie Analizy  Transakcyjnej organizowanym przez Centrum Analizy Transakacyjnej    w Poznaniu. 
 • 04.2018 Szkolenie z zakresu Interwencji kryzysowej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizowane przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. 
 • 2016- Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce. Tytuł Psycholog upoważniony do badań psychologicznych  osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Numer wpisu do rejestru psychologów upoważnionych 81/2016 prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
 • 09.2013- 06.2014 Studia podyplomowe, kierunek Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Tytuł- Psycholog Transportu. Psycholog uprawniony do badań psychologicznych, a zakresie psychologii transportu i obszarze medycyny pracy. Numer Uprawnień w ewidencji- 251/P
 • 12.2017 - Szkolenie z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych TUSS SST dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej, a szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z Zespołem Downa, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania. Organizowane przez Zachodniopomorskire Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości.  
 • 2012-2016 Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie  Specjalisty Terapii Uzależnień  organizowanego przez Polską Federacją Społeczności Terapii Uzależnień organizowanego przez Polską Federacją Społeczności Terapeutycznych.  Tytuł Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 • 2010-2011 Szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych, blok roczny w Poznaniu, organizowany przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 
 • 2010-2011 Udział w pierwszym roku Studium Psychoterapii  Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamicze.

Szkolenia tematyczne m.in.: 

 • Techniki relaksacji w terapii dzieci i młodzieży
 • Terapeutyczne narzędzia w pracy ze złością  i agresją dziecięcą
 • Terapia uzależnień behawioralnych w pracy z dziećmi i mlodzieżą
 • Interwencja kryzysowa w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Dziecko w sytuacji rozwodu

Romualda Zagozda-Frątczak

psycholog, doradca zawodowy, socjoterapeuta, terapeuta środowiskowy

Kontakt: 603 933 722, e-mail: romualda@empatia.konin.pl


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność „Psychologia kliniczna” oraz „Psychologia edukacji” (2002 rok). Absolwentka studiów podyplomowych dających kwalifikacje do pracy w obszarze doradztwa zawodowego (2006 rok) i socjoterapii (2012 rok). Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie „Pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii” (2007) oraz studium z zakresu „Opiniowania sądowo-psychologicznego z udziałem dzieci” (2009 rok). Odbyłam cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu psychoterapii „Gestalt-terapia holistyczna” (2004 rok). Posiadam także kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli (od 2004 roku) oraz kwalifikacje do pracy jako terapeuta środowiskowy (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2016 rok). Obecnie realizuję ostatni - IV rok kształcenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej: „Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych” (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie). 

Od 2003 roku pracuję jako nauczyciel-psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, gdzie uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i zajmuję się m. in.:

 • diagnozą psychologiczną  możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych u  dzieci i młodzieży, deficytów neuropsychologicznych dorosłych;
 • opiniowaniem i orzecznictwem o różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, interwencją w kryzysie (zaburzenia emocjonalne i zachowania, trudności adaptacyjne, kryzysy rozwojowe, zaburzenia po stresie traumatycznym, m. in. w zakresie przemocy i różnego rodzaju traumatycznych doświadczeń);
 • poradnictwem psychologicznym (indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców dotyczące trudności dydaktyczno-wychowawczych oraz  indywidualne porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży mających trudności w obszarze funkcjonowania psychospołecznego);
 • profilaktyką (zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje, wykłady, pogadanki dla rodziców i nauczycieli);
 • doradztwem zawodowym (diagnoza predyspozycji zawodowych i wsparcie w wyborze dalszego kierunku kształcenia).

Od 2006 roku współpracuję z Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości (Sądy, Prokuratury, Policja) jako biegły sądowy. Obecnie jestem wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Koninie w dziedzinie psychologii (od 2011 roku) oraz biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (od 2008 roku). Pełnię drugą  kadencję w ramach obu tych list.

Swoje doświadczenie zawodowe (warsztaty psychologiczne, poradnictwo i wsparcie psychologiczne) zdobywałam współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku (w latach 2006-2011), poprzez udział w realizacji różnych projektów ministerialnych i EFS nakierowanych m. in. na rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (Projekty: „Poznaj siebie i innych”, „Zanim nie jest za późno”, „Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”, „Na jutro pracujemy już dziś”, „Rodzina to podstawa”, „Asystent rodziny w systemie opieki zastępczej w powiecie turecki”, „Móc to chcieć- wydarzenie społeczno-artystyczne i towarzysząca mu kampania informacyjna związana z Europejskim Rokiem Wali z Ubóstwem i Wykluczeniem społecznym…”). Od 2007 roku współpracuję także z Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku, gdzie zdobywam doświadczenie kliniczne, które w ciągu ostatnich 4 lat pogłębiałam także podczas staży specjalizacyjnych (na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych, somatycznych- łącznie 16 miesięcy staży) Mam także doświadczenia z pracy w szkole (Gimnazjum nr 2), w punkcie konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w Gminie Dobra) oraz we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami („Przystań”, „Tu i Teraz”). 

Na co dzień specjalizuję się w:

 • poradnictwie i wsparciu psychologicznym osób dorosłych,
 • diagnozie i terapii dzieci,
 • wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. 

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • „Jak pokonywać behawioralne i emocjonalne problemy u dzieci i młodzieży”
 • „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza i terapia”.
 • „Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii”
 • „Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole masowej”.
 • „Omówienie wskazań amerykańskich oraz europejskich grup ekspertów na temat diagnozowania i leczenia ADHD. Specyficzne metody radzenia sobie z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz nastolatki a ADHD”
 • „Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci- rozpoznanie, diagnoza i terapia”
 • „Krzywdzenie fizyczne dzieci- rozpoznawanie i zapobieganie”
 • „Dziecko w sytuacji rozstania rodziców”
 • „Dziecko krzywdzone- od podejrzenia do interwencji”
 • „Powiedz komuś- jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym”
 • „Wieczne dzieci czy dorośli- problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • „Dziecko- ofiara przemocy seksualnej w postępowaniu karnym”
 • „Pomoc dzieciom- ofiarom przestępstw” (konferencje 2008, 2009, 2010)
 • „Zasady przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185 a”
 • „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów”
 • „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”
 • „Szkolna interwencja profilaktyczna”
 • „Praca nauczyciela z ofiarami i sprawcami przemocy- diagnoza i interwencja”
 • „Czy profilaktyka może być odpowiedzią na problemy wychowawcze w szkole?”
 • „Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole”
 • „Substancje psychoaktywne i ich wpływ na współczesną młodzież”
 • „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców (cz. I)”
 • „Budowanie lokalnego systemu opieki na dzieckiem”
 • „Indywidualny Plan Działania jako narzędzie wpierania klienta”
 • „Orientacja i poradnictwo zawodowe”
 • „Strategie motywowania uczniów do nauki”
 • „Dysleksja rozwojowa: organizowanie i udzielanie pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania w szkołach i placówkach”
 • „Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci”
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” (cz. I i II)
 • „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (ACC)” (I stopień)
 • „Zasady psychologicznej interpretacji wybranych technik diagnostycznych”
 • „Uprawnienia diagnostyczne: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5”
 • Uprawnienia diagnostyczne: „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5- i 6-letnich” (Bateria 5/6), „Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich” (Bateria 8), „Bateria GIM w praktyce diagnostycznej”

Joanna Dudka

psycholog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Kontakt: 739 039 919, e-mail: joanna.d@empatia.konin.pl


Nazywam się Joanna Dudka. Jestem magistrem psychologii, o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam czteroletnią szkołę  psychoterapii poznawczo-behawioralnej, obecnie jestem w trakcie certyfikacji. Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży, ich rodzin, a także osób dorosłych i par.

Diagnozuję i prowadzę terapię dzieci przejawiających trudności w zachowaniu, w adaptacji w przedszkolu i szkole, z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi,  a także niską samooceną. Posiadam doświadczenie w terapii dzieci w depresji i samouszkodzeń. Wspieram rodziców udzielając im konsultacji w zakresie rozwoju dzieci i doskonalenie kompetencji wychowawczych.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami odżywiania, mające problemy w relacjach, doświadczających przemocy, czy przeżywające trudne momenty życiowe.

Doświadczenie kliniczne w obszarze diagnozy psychologicznej i psychoterapii zdobyłam w Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, gdzie zajmowałam się diagnozą i wsparciem osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, a także cierpiących na zaburzenia psychiczne. Obecnie wspólpracuję z poradnia zdrowia psychicznego IPSIS w Swarzędzu, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową  dzieci i młodzieży oraz gabinecie prywatnym w Poznaniu, w którym przyjmuje także osoby dorosłe i pary.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki terapii poznawczo-behawioralnej, MBCT, ACT, a także terapię schematu. Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam uczestnicząc w szkoleniach  i konferencjach specjalistycznych w obszarze zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej  i Behawioralnej. Jestem trenerem i akredytowanym coachem ICF. Wspieram osoby chętne do rozwoju prowadząc coaching indywidualny i  zespołowy. Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Prowadziłam liczne warsztaty dla rodziców oraz ich dzieci, grupy wsparcia oraz szkolenia dla biznesu, oświaty i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wybrane szkolenia, w których uczestniczyłam:

 • Zastosowanie terapii akceptacji i zaangażowania ACT w pracy z pacjentem. 
 • MBCT. Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji.
 • Teoria i praktyka terapii Gestalt. 
 • Terapia schematu - tryby i schematy. 
 • Terapia schematu. Praca z wiązką B.
 • Pomoc psychologiczna osobom z ASD/ PTSD.
 • Samobójstwa i samouszkodzenia - diagnoza, interwencja kryzysowa u nastolatków.
 • Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży.
 • Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego- diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna
 • Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu.
 • Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży. 
 • Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi 
 • Program ograniczania picia.
 • Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin.

Galeria

Intuicja
Intuicja
Intuicja
Ekspresja
Ekspresja
Afirmacja
Afirmacja
Poczekalnia
Poczekalnia

Intuicja

posługiwanie się intuicją jest cechą ogólnoludzką, a więc intuicję posiada każdy. Nie wszyscy jednak ją słyszą, a nawet gdy ją w sobie odnajdują - nie doceniają i ignorują. Intuicja oparta jest na głębokim kontakcie z samym sobą, to natychmiastowy wgląd bez udziału rozumowej analizy, poczucie, że coś jest „wiadome”. Słuchanie intuicji wymaga więc samoświadomości i zaufania do siebie.

Ekspresja

doświadczanie stanów psychicznych jest właściwością uniwersalną dla wszystkich ludzi, jednak sposób kontaktowania się z nimi i ich ekspresja, czyli wyrażanie, są niepowtarzalne. Ekspresja jest kształtowana m.in. poprzez wczesne doświadczenia, często naznaczone psychicznym cierpieniem, co może ją zniekształcać lub blokować. Psychoterapia daje szansę na odkrywanie, uwalnianie i lepsze rozumienie własnej ekspresji.

Afirmacja

oznacza świadomą, akceptującą zgodę na coś, uznanie czegoś za dobre. 

Afirmacja to pozytywne przekonania na własny temat i na temat własnego życia, nacechowane wyważoną akceptacją, oparte na pogłębionej świadomości siebie i historii swojego życia.

Poczekalnia

Kontakt

EMPATIA - pracownia psychoterapii i psychoedukacji

62-500 Konin, ul. Kościuszki 13a/19
Osiedle Villa Park (przy Parku Chopina)


Proszę o ustalanie terminów wizyt telefonicznie bezpośrednio z każdym specjalistą (jak najbardziej sms-owo- kiedy pracujemy w gabinecie nie odbieramy telefonu) lub mailem.
Na wszystkie pytania dotyczące wizyt chętnie odpowiemy  pod wskazanymi numerami  telefonu lub e-mailowo. Często szybciej i łatwiej możemy odpowiedzieć w formie pisemnej.
Jeśli nie odbieramy, oddzwonimy.

Iwona Michalak-Jędrzejczak


Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz


Krystyna Derucka


Wioletta Mijalska


Marta Wyrozumialska


Anna Kwiatkowska


Romualda Zagozda-Frątczak


Joanna Dudka


Iwona Michalak-Jędrzejczak

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener

Kontakt: 606 351 821, e-mail: iwona@empatia.konin.pl


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta , trener. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność „Psychologia kliniczna ”.Ukończyłam cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu „ Gestalt-terapia holistyczna ”, „Studium umiejętności pracy z grupą” studia podyplomowe z zakresu” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „ UAM Poznań oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne , gdzie zdobyłam umiejętności psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym.

Od 2004 roku jako nauczyciel akademicki , przekazuję wiedzę i doświadczenie młodym profesjonalistom.

Współpracuję z Instytutem Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu oraz Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu . Założyłam Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie. (www.empatia.konin.pl)

Na co dzień specjalizuję się w:

 • psychoterapii osób dorosłych,
 • psychoterapii par,
 • diagnozie i terapii dzieci,
 • pracy terapeutycznej z rodziną
 • wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko)

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP. Uczestniczę w wielu warsztatach , szkoleniach i treningach rozwojowych. Współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi , prowadząc warsztaty i szkolenia. Zrealizowałam kilkadziesiąt projektów z obszaru pomocy społecznej, wsparcia emocjonalnego dzieci i ich rodzin, dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach ,przedszkolach i gabinecie terapeutycznym pracując z dziećmi i ich rodzinami oraz osobami dorosłymi szukającymi wsparcia

Moja praca jest moją pasją. Nieustannie poruszają mnie zmagania moich Klientów, by zrozumieć siebie i uczynić swe życie lepszym. Towarzyszenie im na tej drodze i obserwowanie pojawiających się zmian w ich życiu, stanowi dla mnie sens tego, co robię.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Figurki w przestrzeni
 • Ciało zna odpowiedź
 • Tiki-diagnoza i terapia
 • Dialog motywujący
 • Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Samouszkadzanie i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - czy na pewno moda?
 • Metoda Knill
 • Podstawy psychoterapii Gestalt , sen oraz ciało w procesie psychoterapii
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych
 • Współpracujący rodzic
 • Letnia Szkoła Psychoterapii-Psychoterapia Par
 • Wykorzystanie inteligencji Wielorakiej w Zabawach Fundamentalnych
 • Bajkoterapia część 1, 2
 • Nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 2
 • Metoda Pedagogika Klanzy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 1
 • Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-1,2,3 stopień
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego Rodzinie
 • Doświadczenie obserwacji niemowląt w warsztacie psychoterapeuty
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Jak radzić sobie z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Praca w zakresie integracji sensorycznej
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem niepełnosprawnym i jej efekty
 • Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji w szkole
 • Model eliminacyjno-rożnicowy zaburzeń: autyzm, zespółAspergera(autystyczne spektrum), wrodzona afazja rozwojowa, zespól Tourette’a, Zespoł ADHD;
 • Autyzm-problemy diagnozy, klasyfikacja i różnicowanie autyzmu.
 • Makaton-Program Rozwoju Komunikacji
 • Efektywne formy współpracy z rodzicami.
 • Metody diagnozy systemu rodzinnego.”Od Genotypu do profilu rodziny”
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Psychorysunek w diagnozie i terapii
 • „Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycz-nych”
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa(1,2,3 r.ż)
 • „Graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha”
 • „Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat- PEP-R” - szkolenie;
 • „Terapia behawioralna i edukacja dzieci z autyzmem” - szkolenie

Pasjonuję się moją „strefą komfortu”, w której są dzieci, rodzina, książki , taniec i aranżacja wnętrza.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/iwona-michalak-jedrzejczak,23082/psycholog-psycholog-dzieciecy-psychoterapeuta/konin/

Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz

psycholog, psychoterapeuta, trener w zakresie kompetencji psychospołecznych

Kontakt: tel.: 735 195 803,e-mail: ewelina@empatia.konin.pl


 • psycholog z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
  (pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym)
 • certyfikowany psychoterapeuta uzależnień
 • certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych (TUS)
 • licencjonowany instruktor hipoterapii
 • certyfikowany specjalista w zakresie MAKATONu (IIst)

Oferuje pomoc specjalistyczną:

 1. dla dzieci, młodzieży i rodzi
  • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych
  • diagnoza jak do zgłaszanych trudności przyczynia się sposób funkcjonowania całej rodziny – terapia rodzinna  
  • diagnoza ryzyka i stopnia  uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier komputerowych, Internetu, hazardu i in. (uzależniania od substancji i behawioralne)
  • psychoterapia uzależnień
  • pomoc psychologiczna dziecku osieroconemu
  • wdrażanie systemu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) – MAKATON w środowisku rodzinnym
  • trening relaksacyjny
 2. dla dorosłych
  • diagnoza i terapia  problemu uzależnienia, współuzależnienia w rodzinie
  • terapia dla DDA (osób, wychowanych w rodzinie z problemem alkoholowym) 
  • wsparcie psychologiczne dla osób cierpiących na chorobę postępującą, zagrażającą życiu oraz dla ich bliskich
  • pomoc osobom doświadczającym przemocy (także w środowisku pracy - mobbing)
  • wsparcie osób osieroconych (w żałobie)
  • trening radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych
  • trening relaksacyjny

Wykształcenie i wiedzę zdobywała na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku oraz podczas licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i pracy terapeutycznej z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej. Posiada także przygotowanie pedagogiczne i muzyczne.

Autorka publikacji naukowych, realizator licznych projektów szkoleniowo-mentoringowych dla środowisk medycznych, oświatowych, menagerskich; współpracuje z uczelniami wyższymi; członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,  Stowarzyszenia im. Sue Ryder i Stowarzyszenia Antymobbingowego. 

Kilkanaście lat związana ze środowiskiem medycznym - jako członek interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, pracowała z dziećmi neuronietypowymi,  z niepełnosprawnością, dorosłymi z problemami neurologicznymi, a także osobami chorującym na zaawansowaną, postępującą, nieuleczalną chorobę somatyczną  oraz ich bliskimi.  

Praktykę psychoterapeuty uzależnień zdobywała  w renomowanych poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia w kraju. Pomaga osobom uzależnionym od substancji i czynności oraz ich rodzinom. 

Jako członek i kilkuletni konsultant stowarzyszenia antymobbingowego, opracowywała ekspertyzy antymobbingowe, wspierając ofiary mobbingu także podczas ich procesów sądowych. Aktualnie bierze czynny udział w kampaniach społecznych zapobiegających i eliminujących to zjawisko w społecznościach zawodowych.

Jako licencjonowany instruktor hipoterapii jest współautorką i realizatorem programów rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ubogacając swoją ofertę terapeutyczno-warsztatową o pracę z końmi. 

Kilkuletnie doświadczenie estradowe i zainteresowania naukowe ukierunkowały ją z kolei w stronę  pomocy osobom zmagającym się z tremą podczas wystąpień publicznych. Dziś współpracuje z jednym z serwisów dla osób uczących się wokalistyki.

Jako szkoleniowiec specjalizuje się gównie w tematyce poprawy komunikacji międzyludzkiej. Od przeszło 10 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia i warsztaty  o tematyce psychologicznej m.in. dla specjalistów w dziedzinie medycyny (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów) i oświaty (nauczyciele),  ale także członków rodzin, doświadczających różnego rodzaju kryzysy, a pragnących nawiązać ze sobą głębszy poziom relacji.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/ewelina-kalczynska-wrzeszcz,173802/psycholog/konin/

Krystyna Derucka

neurologopeda

Kontakt: 534 281 500, e-mail: krystyna.d@empatia.konin.pl


Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia podyplomowe pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. 

Prowadzę zajęcia logopedyczno – pedagogiczne rozwiązując problemy związane z szeroko rozumianym procesem porozumiewania się (profilaktyka neurologopedyczna, wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, niesamoistny opóźniony rozwój mowy, dyzartria, afazja,  specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka).

Jako neurologopeda mam przyjemność pracować nie tyko z dziećmi, ale też z osobami dorosłymi. Dbam o rzetelność prowadzonej przeze mnie terapii, której głównym celem jest usuwanie barier w komunikacji językowej, często znacznie zaburzających rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny pacjenta.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijam warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach logopedycznych.

Ważniejsze szkolenia i warsztaty:

 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną. 
 • Szkolenie I, II, III stopnia Makaton. Program Rozwoju Komunikacji Makaton PRKM
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii  w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. 
 • Terapia neurobiologiczna - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Manipulacje ustno twarzowe – techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból.
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia -  „Sprawdź jak się porozumiewam”
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I, II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r. ż).
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym  rozwojem mowy. 
 • Terapia ręki – stopień I/II.

Wioletta Mijalska

pedagog specjalny, terapeuta metody Johansena

Kontakt: tel.607 846 670, e-mail: wioletta@empatia.konin.pl


Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 10 letnim stażem pracy. Pracuję z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

Wykształcenie

 • Studia licencjackie- Edukacja wczesnoszkolna PWSZ Konin, 2001
 • Studia magisterskie -Pedagogika opiekuńcza WSHE Łódź, 2004
 • Studia podyplomowe- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopegagogika) UAM Poznań, 2006
 • Studia podyplomowe- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych WSNHiD Poznań, 2009
 • Ważniejsze szkolenia-
  • Johansen IAS-Indywidualna Stymulacja Słuchu-certyfikowany kurs
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I ,II,III
  • Makaton program rozwoju komunikacji I II stopień
  • Terapia ręki I,II stopień
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny wg odruchów dr Sally Goddard
  • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci?
  • Wstęp do Sensoplastyki oraz uzyskanie stopnia trenera

Oferuję

 • Terapię Johansena –IAS
 • Inywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
 • Terapię pedagogiczną
 • Porady i wskazówki dla rodziców w ramach zachowań trudnych, systemem motywacyjnym uczniów oraz pracy planami aktywności.

Marta Wyrozumialska

psycholog, psychoterapeuta

Kontakt: 507 464 004, e-mail: marta.w@empatia.konin.pl


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu, specjalność: Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych z zakresu Psychologii Klinicznej, Doradztwo Zawodowe z zakresu Psychologii Pracy i Organizacji. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne.

Pracuję w podejściu systemowym (Kursy Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej), który ogniskuje się na funkcjonowaniu człowieka w podstawowym systemie, jakim jest rodzina. Nieustannie szkolę się . Moja aktywność zawodowa koncentruje się na konsultowaniu, udzielaniu wsparcia psychologicznego, doradztwie, poradnictwie i psychoterapii osób dorosłych, nastolatków, par i rodzin. Moimi klientami są głównie osoby borykające się z depresją, lękami, doświadczają  przeciążenia codziennym stresem, z którym chcą się nauczyć radzić, bądź sytuacyjnymi kryzysami emocjonalnymi,problemami interpersonalnymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w rożnych kontekstach: klinicznym (Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie), pomocy społecznej- współpraca z GOPS, z nastolatkami w zakresie placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadziłam również poradnictwo i treningi umiejętności miękkich i radzenia sobie ze stresem dla osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych.

W mojej pracy najbardziej podoba mi się możliwość stałego rozwoju, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, spotykania  nowych osób i poznawania rożnych kontekstów. 

Prywatnie uwielbiam podróżować i amatorsko fotografować otaczającą rzeczywistość.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, WTTS Poznań
 • „Romans z terapią par”- Jak efektywnie pomagać osobom pozostającym w bliskich relacjach, IPP Poznań
 • Wprowadzenie do terapii schematów , IPP Poznań
 • „Gdy życie pyta o sens”- praca z żałobą, choroby psychosomatyczne, psycholog w kontekście leczenia paliatywnego, IPP Poznań
 • Wstęp do myślenia systemowego, IPP Poznań
 • „Kiedy życie boli za bardzo”- autoagresja i próby samobójcze,  IPP Poznań
 • „Zanim się rozstaniemy”- praca z parą, która chce uratować swój związek, IPP Poznań
 • Metody badań neuropsychologicznych w diagnostyce różnicowej dzieci i dorosłych, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka oraz Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych Poznań
 • Diagnoza neuropsychologiczna zespołów otępiennych, Akademia Psyche Kraków
 • Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego, UAM Poznań

Anna Kwiatkowska

psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Kontakt: 600 357 323, e-mail: anna.k@empatia.konin.pl


Jestem Psychologiem, w 2011 roku ukończyłam Psychologię na Wydziale Nauku Społecznych Uniwesytetu Adama Mickiewicza W Poznaniu, specjalność kliniczna. Od 2011roku rozpoczęłam pracę zawodową w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień. Przez ostatnie  lata pracowałam  w różnych podmiotach leczniczych i socjoterapeutycznych, oraz podmiotach z obszaru psychologii pracy. Dzięki aktywności zawodowej zgromadziłam doświadczenie w pracy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, rodzinami, dorosłymi ;w formie pracy indywidualnej i  grupowej. Jednocześnie brałam udział w szkoleniach, podnoszących moje kompetencje zawodowe. W 2016 roku uzyskałam tytuł Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień, umożliwiający mi pracę psychoterapeutyczną w zakresie uzależnień, przede wszystkim ukierunkowałam się w obszarze uzależnień od nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Brałam udział w rocznym szkoleniu w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej z zakresu zaburzeń u osób dorosłych, pierwszym roku Studium Psychterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Szkoleniu 101 z Analizy Transkacyjnej, uzyskałam uprawnienia Psychologa Transportu oraz Psychologa uprawnionego do badań na broń.  Obecnie jestem w trakcie szkolenia na certyfikowanego Psychoterapeutę Dzieci i Młodzieży w  Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży  Laboratorium Psychoedukacji W Warszawie. Ukończyłam także szereg szkoleń tematycznych dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą

Na co dzień specjalizuję się w:

 • konsultacjach psychologicznych dla rodziców w zakresie wsparcia i doradztwa dotyczącego problemów wychowawczych, kryzysów rozwojowych
 • psychoterapii osób dorosłych,
 • psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • terapii rodzinnej
 • terapii par,
 • terapii uzależnień i współuzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne od nowych technologii (komputer, gry, Internet, media społecznościowe, hazard, zakupy online)- - -
 • warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców i umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty i konsultacje  profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych(komputer, gry, Internet, hazard) oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych

Regularnie biorą udział w szkoleniach doskonaląc swój warsztat, swoją pracę  poddaję systematycznej superwizji.

Moja praca jest dla mnie źródłem samorealizacji i rozwoju. Zaangażowanie w pracę z klientami przynosi mi  satysfakcję.

Źródłem przyjemności pozazawodowej są dla mnie podróże, gotowanie- fascynuje mnie kuchnia indyjska, tajska i japońska, zaangażowanie w sport (regularnie uprawiam fitness, tennis, uwielbiam mecze piłki nożnej) i najcenniejsze w moim życiu, czyli czas spędzony z rodziną i bliskimi.

Wykształcenie i szkolenia:

 • 2006 - 2011r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych. Kierunek Psychologia. Studia magisterskie stacjonarne, specjalność kliniczna.
 • 11.2017 -  05.2018 Udział w szkoleniu Studium 101 w nurcie Analizy  Transakcyjnej organizowanym przez Centrum Analizy Transakacyjnej    w Poznaniu. 
 • 04.2018 Szkolenie z zakresu Interwencji kryzysowej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizowane przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. 
 • 2016- Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce. Tytuł Psycholog upoważniony do badań psychologicznych  osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Numer wpisu do rejestru psychologów upoważnionych 81/2016 prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
 • 09.2013- 06.2014 Studia podyplomowe, kierunek Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Tytuł- Psycholog Transportu. Psycholog uprawniony do badań psychologicznych, a zakresie psychologii transportu i obszarze medycyny pracy. Numer Uprawnień w ewidencji- 251/P
 • 12.2017 - Szkolenie z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych TUSS SST dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej, a szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z Zespołem Downa, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania. Organizowane przez Zachodniopomorskire Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości.  
 • 2012-2016 Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie  Specjalisty Terapii Uzależnień  organizowanego przez Polską Federacją Społeczności Terapii Uzależnień organizowanego przez Polską Federacją Społeczności Terapeutycznych.  Tytuł Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 • 2010-2011 Szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych, blok roczny w Poznaniu, organizowany przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 
 • 2010-2011 Udział w pierwszym roku Studium Psychoterapii  Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamicze.

Szkolenia tematyczne m.in.: 

 • Techniki relaksacji w terapii dzieci i młodzieży
 • Terapeutyczne narzędzia w pracy ze złością  i agresją dziecięcą
 • Terapia uzależnień behawioralnych w pracy z dziećmi i mlodzieżą
 • Interwencja kryzysowa w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Dziecko w sytuacji rozwodu

Romualda Zagozda-Frątczak

psycholog, doradca zawodowy, socjoterapeuta, terapeuta środowiskowy

Kontakt: 603 933 722, e-mail: romualda@empatia.konin.pl


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność „Psychologia kliniczna” oraz „Psychologia edukacji” (2002 rok). Absolwentka studiów podyplomowych dających kwalifikacje do pracy w obszarze doradztwa zawodowego (2006 rok) i socjoterapii (2012 rok). Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie „Pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii” (2007) oraz studium z zakresu „Opiniowania sądowo-psychologicznego z udziałem dzieci” (2009 rok). Odbyłam cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu psychoterapii „Gestalt-terapia holistyczna” (2004 rok). Posiadam także kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli (od 2004 roku) oraz kwalifikacje do pracy jako terapeuta środowiskowy (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2016 rok). Obecnie realizuję ostatni - IV rok kształcenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej: „Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych” (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie). 

Od 2003 roku pracuję jako nauczyciel-psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, gdzie uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i zajmuję się m. in.:

 • diagnozą psychologiczną  możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych u  dzieci i młodzieży, deficytów neuropsychologicznych dorosłych;
 • opiniowaniem i orzecznictwem o różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, interwencją w kryzysie (zaburzenia emocjonalne i zachowania, trudności adaptacyjne, kryzysy rozwojowe, zaburzenia po stresie traumatycznym, m. in. w zakresie przemocy i różnego rodzaju traumatycznych doświadczeń);
 • poradnictwem psychologicznym (indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców dotyczące trudności dydaktyczno-wychowawczych oraz  indywidualne porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży mających trudności w obszarze funkcjonowania psychospołecznego);
 • profilaktyką (zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje, wykłady, pogadanki dla rodziców i nauczycieli);
 • doradztwem zawodowym (diagnoza predyspozycji zawodowych i wsparcie w wyborze dalszego kierunku kształcenia).

Od 2006 roku współpracuję z Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości (Sądy, Prokuratury, Policja) jako biegły sądowy. Obecnie jestem wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Koninie w dziedzinie psychologii (od 2011 roku) oraz biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (od 2008 roku). Pełnię drugą  kadencję w ramach obu tych list.

Swoje doświadczenie zawodowe (warsztaty psychologiczne, poradnictwo i wsparcie psychologiczne) zdobywałam współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku (w latach 2006-2011), poprzez udział w realizacji różnych projektów ministerialnych i EFS nakierowanych m. in. na rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (Projekty: „Poznaj siebie i innych”, „Zanim nie jest za późno”, „Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”, „Na jutro pracujemy już dziś”, „Rodzina to podstawa”, „Asystent rodziny w systemie opieki zastępczej w powiecie turecki”, „Móc to chcieć- wydarzenie społeczno-artystyczne i towarzysząca mu kampania informacyjna związana z Europejskim Rokiem Wali z Ubóstwem i Wykluczeniem społecznym…”). Od 2007 roku współpracuję także z Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku, gdzie zdobywam doświadczenie kliniczne, które w ciągu ostatnich 4 lat pogłębiałam także podczas staży specjalizacyjnych (na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych, somatycznych- łącznie 16 miesięcy staży) Mam także doświadczenia z pracy w szkole (Gimnazjum nr 2), w punkcie konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w Gminie Dobra) oraz we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami („Przystań”, „Tu i Teraz”). 

Na co dzień specjalizuję się w:

 • poradnictwie i wsparciu psychologicznym osób dorosłych,
 • diagnozie i terapii dzieci,
 • wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. 

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • „Jak pokonywać behawioralne i emocjonalne problemy u dzieci i młodzieży”
 • „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza i terapia”.
 • „Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii”
 • „Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole masowej”.
 • „Omówienie wskazań amerykańskich oraz europejskich grup ekspertów na temat diagnozowania i leczenia ADHD. Specyficzne metody radzenia sobie z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz nastolatki a ADHD”
 • „Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci- rozpoznanie, diagnoza i terapia”
 • „Krzywdzenie fizyczne dzieci- rozpoznawanie i zapobieganie”
 • „Dziecko w sytuacji rozstania rodziców”
 • „Dziecko krzywdzone- od podejrzenia do interwencji”
 • „Powiedz komuś- jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym”
 • „Wieczne dzieci czy dorośli- problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • „Dziecko- ofiara przemocy seksualnej w postępowaniu karnym”
 • „Pomoc dzieciom- ofiarom przestępstw” (konferencje 2008, 2009, 2010)
 • „Zasady przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185 a”
 • „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów”
 • „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”
 • „Szkolna interwencja profilaktyczna”
 • „Praca nauczyciela z ofiarami i sprawcami przemocy- diagnoza i interwencja”
 • „Czy profilaktyka może być odpowiedzią na problemy wychowawcze w szkole?”
 • „Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole”
 • „Substancje psychoaktywne i ich wpływ na współczesną młodzież”
 • „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców (cz. I)”
 • „Budowanie lokalnego systemu opieki na dzieckiem”
 • „Indywidualny Plan Działania jako narzędzie wpierania klienta”
 • „Orientacja i poradnictwo zawodowe”
 • „Strategie motywowania uczniów do nauki”
 • „Dysleksja rozwojowa: organizowanie i udzielanie pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania w szkołach i placówkach”
 • „Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci”
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” (cz. I i II)
 • „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (ACC)” (I stopień)
 • „Zasady psychologicznej interpretacji wybranych technik diagnostycznych”
 • „Uprawnienia diagnostyczne: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5”
 • Uprawnienia diagnostyczne: „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5- i 6-letnich” (Bateria 5/6), „Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich” (Bateria 8), „Bateria GIM w praktyce diagnostycznej”

Joanna Dudka

psycholog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Kontakt: 739 039 919, e-mail: joanna.d@empatia.konin.pl


Nazywam się Joanna Dudka. Jestem magistrem psychologii, o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam czteroletnią szkołę  psychoterapii poznawczo-behawioralnej, obecnie jestem w trakcie certyfikacji. Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży, ich rodzin, a także osób dorosłych i par.

Diagnozuję i prowadzę terapię dzieci przejawiających trudności w zachowaniu, w adaptacji w przedszkolu i szkole, z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi,  a także niską samooceną. Posiadam doświadczenie w terapii dzieci w depresji i samouszkodzeń. Wspieram rodziców udzielając im konsultacji w zakresie rozwoju dzieci i doskonalenie kompetencji wychowawczych.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami odżywiania, mające problemy w relacjach, doświadczających przemocy, czy przeżywające trudne momenty życiowe.

Doświadczenie kliniczne w obszarze diagnozy psychologicznej i psychoterapii zdobyłam w Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, gdzie zajmowałam się diagnozą i wsparciem osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, a także cierpiących na zaburzenia psychiczne. Obecnie wspólpracuję z poradnia zdrowia psychicznego IPSIS w Swarzędzu, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową  dzieci i młodzieży oraz gabinecie prywatnym w Poznaniu, w którym przyjmuje także osoby dorosłe i pary.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki terapii poznawczo-behawioralnej, MBCT, ACT, a także terapię schematu. Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam uczestnicząc w szkoleniach  i konferencjach specjalistycznych w obszarze zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej  i Behawioralnej. Jestem trenerem i akredytowanym coachem ICF. Wspieram osoby chętne do rozwoju prowadząc coaching indywidualny i  zespołowy. Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Prowadziłam liczne warsztaty dla rodziców oraz ich dzieci, grupy wsparcia oraz szkolenia dla biznesu, oświaty i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wybrane szkolenia, w których uczestniczyłam:

 • Zastosowanie terapii akceptacji i zaangażowania ACT w pracy z pacjentem. 
 • MBCT. Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji.
 • Teoria i praktyka terapii Gestalt. 
 • Terapia schematu - tryby i schematy. 
 • Terapia schematu. Praca z wiązką B.
 • Pomoc psychologiczna osobom z ASD/ PTSD.
 • Samobójstwa i samouszkodzenia - diagnoza, interwencja kryzysowa u nastolatków.
 • Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży.
 • Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego- diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna
 • Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu.
 • Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży. 
 • Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi 
 • Program ograniczania picia.
 • Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin.