o nas

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie to zespół specjalistów-psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy, pedagodzy, logopeda, terapeuta treningu Johansena.

Oferujemy szeroki wybór usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej(psychologii, psychoterapii, pedagogiki, logopedii). Tworzymy grupę wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych  specjalistów . Każdy z nas ukończył studia psychologiczne lub pedagogiczne, liczne szkolenia, kursy z zakresu psychoterapii , pedagogiki. W ciągu kilkunastu lat praktyki zdobyliśmy umiejętności i doświadczenie potrzebne w pomaganiu klientom z różnymi problemami. 

Pracujemy w różnych podejściach terapeutycznych. Stosujemy psychoterapię Gestalt, integratywną , systemową. Łączy nas  szacunek dla klienta , empatia, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka. 

Osoby zainteresowane konsultacją, psychoterapią, terapią logopedyczną, terapią pedagogiczną, treningiem Johansena, warsztatami zapraszamy do bliższego poznania nas i naszej oferty.

Oferta

Konsultacja psychologiczna


Psychoterapia krótkoterminowa


Psychoterapia długoterminowa


Psychoterapia par / małżeństw


Interwencja kryzysowa


Psychoterapia rodzin


Psychoterapia dzieci i młodzieży


Terapia uzależnień


Terapia logopedyczna


Terapia pedagogiczna


Terapię ręki


Trening Johansena IAS


Warsztaty dla dzieci i dorosłych


Szkolenia dla firm, placówek oświatowych


Konsultacja psychologiczna

Służy głównie zidentyfikowaniu źródła problemu, z którym zgłasza się Klient. Jest to również ustalenie celów dalszej pracy terapeutycznej oraz opracowanie poszczególnych kroków do ich osiągnięcia. Na konsultacje psychologiczne poświęcamy zwykle od 1 – 3 spotkań.

Psychoterapia krótkoterminowa

To cykl kilku do kilkunastu spotkań, mających na celu pracę nad rozwiązaniem jednego konkretnego problemu np. podjęcie decyzji, rozwiązanie problemu interpersonalnego.

Psychoterapia długoterminowa

Stanowi proces nastawiony na osiągnięcie trwalszych zmian w naszym życiu, na głębsze poznanie i zrozumienie siebie, swoich uczuć, potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz tego, co się dzieje w relacji z innymi ludźmi. Prowadzi do znalezienia nowych sposobów rozwiązywania problemów. Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Decyzja o zakończeniu procesu terapeutycznego podejmowana jest wspólnie, gdy obie strony uznają, że cele pracy zostały osiągnięte.

Psychoterapia par / małżeństw

To regularne, cykliczne 1,5h spotkania terapeutyczne par małżeńskich lub osób pozostających w związku partnerskim, przeżywających kryzys w relacji. Terapia par daje możliwość spotkania się ze swym partnerem w neutralnym, przyjaznym i pełnym akceptacji miejscu. Podczas spotkań można przyjrzeć się swoim problemom z innej strony, wyrazić swoje myśli, uczucia i potrzeby bez lęku czy obaw o krytykę.

Interwencja kryzysowa

Jest krótkoterminową formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób, które znalazły się w nagłej, trudnej życiowo sytuacji. Mogą one dotyczyć m.in. śmierci kogoś bliskiego, rozwodu, utraty pracy, rozstania z bliską osobą lub innych trudnych i bolesnych doświadczeń. Osoba w kryzysie nie potrafi sprostać sytuacji przy pomocy znanych sposobów radzenia sobie z problemami. Czuje się bezradna, załamana, zdezorientowana, ma utrudnioną zdolność logicznego myślenia i doświadcza poczucia utraty kontroli nad swoim życiem. Pomoc takim osobom polega na udzieleniu wsparcia, ukierunkowaniu oraz umożliwieniu powrotu do równowagi emocjonalnej i do samodzielnego pokonywania trudności.

Psychoterapia rodzin

Jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina (rodzice i dzieci). Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy u jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Jest formą dialogu pomiędzy dzieckiem, opiekunem, a terapeutą. Może odbywać się w formie sesji indywidualnych (dziecko i terapeuta), grupowych (grupa dzieci i terapeuta) oraz w diadach (dziecko + opiekun i terapeuta). Ze względu na specyfikę świata młodego człowieka psychoterapia dzieci i młodzieży różni się nieco od pracy z dorosłymi i wyróżnia się:

 • dostosowaniem metody pracy do etapu rozwojowego dziecka
 • stałą współpracą z rodzicami lub opiekunem
 • włączaniem w sesje zabaw terapeutycznych, ruchu, rysunku, muzyki

Terapia uzależnień

Niekontrolowane picie alkoholu, zażywanie narkotyków, eksperymentowanie z „dopalaczami”, nadużywanie leków (stosowanie ich niezgodnie z zaleceniem lekarza), nałogowe granie za pieniądze, spędzanie długich godzin przed komputerem, telefonem, tabletem, ale także brak kontroli nad kupowaniem, opalaniem się, etc.  

Uzależnienie generuje wiele problemów w rodzinie, wpływając szkodliwie na jej funkcjonowanie.  Szkody w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, a także straty materialne dotyczą nie tylko samej osoby uzależnionej, ale także poszczególnych członków rodziny. Pojawiają się kryzysy, trudności w relacjach, drastycznie spada poziom bezpieczeństwa i zaufania do siebie nawzajem. 

Rodzinom, zmagającym się z podobnymi trudnościami, proponujemy:

 • konsultacje dla osób, których bliscy używają szkodliwie substancje psychoaktywne lub zdradzają przymus wykonywania  różnych czynności  (np. przebywania przed  komputerem, tabletem, telefonem, niekontrolowane zakupy, gry hazardowe i in.)
 • diagnozę stopnia uzależnienia
 • psychoterapię uzależnień (także dla dzieci i młodzieży) prowadzoną przez certyfikowanego specjalistę
 • psychoterapię dla członków rodzin i bliskich osób uzależnionych

Terapia logopedyczna

 • diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
 • terapia wad wymowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy na tle różnych zaburzeń rozwojowych ( zespół Dawna, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, inne)
 • terapia osób dorosłych po udarze, wypadkach komunikacyjnych i innych uszkodzeniach mózgu
 • konsultacje i porady dla rodziców

Terapia pedagogiczna

Czyli specjalistyczne działanie mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem jest zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów.

Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania  i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Terapię ręki

To przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

 • poprawę umiejętności chwytu
 • wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała

Trening Johansena IAS

Inywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Osoby, które normalnie słyszą, mogą mieć problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych z różnych przyczyn. Czynnikami, które mogą wpływać na powstawanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym, są:

 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • urazy głowy

IAS to skuteczna metoda pomocy osobom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Kierowana jest do dzieci od około 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych, u których występują:

 • trudności w słuchaniu, mówieniu, pisaniu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dysleksja,
 • ADHD,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • autyzm,
 • trudności w uczeniu się języków obcych,
 • szumy uszne i bóle migrenowe

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena została stworzona przez    dr Kjelda Johansena - duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. 

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków,
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie,
 • koszty terapii rozłożone są w czasie

Przebieg terapii

Program opiera się na szczegółowej diagnozie, która składa się z badania audiometrii tonalnej, lateralizacji oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych, które wystarczy słuchać codziennie przez 10 minut. Postępy w terapii kontrolowane są co 4 - 10 tygodni, za każdym razem pacjent, otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną, płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa około 6-18 miesięcy. Każdy  otrzymuje indywidualny program, który najlepiej pasuje do jego możliwości słuchowych i możliwości do nauki.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

TERAPIA WSPOMAGA RÓWNIEŻ NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH! (Widoczne są efekty w nauce języków obcych: krótszy czas nauki, polepszenie akcentu, płynność wypowiedzi, poprawa rozumienia języka). 

Zasady słuchania Johansen CD:

 • 10 minut codziennie,
 • stały w ciągu dnia czas słuchania,
 • w cichym i spokojnym miejscu,
 • w czasie słuchania nie jemy, nie czytamy, nie oglądamy telewizji, nie rozmawiamy i nie gramy aktywnie w gry,
 • podczas trwania treningu nie słuchamy innej muzyki przez słuchawki,
 • słuchamy będąc zrelaksowanym - wiele dzieci chętnie słucha w łóżku,
 • przy problemach z utrzymaniem uwagi może pomóc: malowanie, układanie łatwych puzzli, klocki Lego, plastelina, czy ulubiona przytulanka.

Warsztaty dla dzieci i dorosłych

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt

Szkolenia dla firm, placówek oświatowych

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt

Cennik

Konsultacja psychologiczna (1-3 spotkania) – 120 zł/ 50 min

Psychoterapia indywidualna – 120 zł/ 50 min

Psychoterapia rodzin –120 zł/50 min

Psychoterapia dzieci i młodzieży – 120 zł/50 min

Psychoterapia par – 200 zł/ 90 min

Warsztaty, treningi – czas i cena ustalana jest do konkretnej oferty


Zasady płatności:

W momencie spóźnienia, prosimy o zapłatę za całą sesję;
W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję czas spotkania nie ulega przedłużeniu - szanujemy czas drugiego Klienta;
W sytuacji rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze poinformowanie minimum dzień wcześniej (24 godziny przed umówionym spotkaniem). W innym przypadku prosimy o uiszczenie całej kwoty za sesję przy następnym spotkaniu.

Nasz zespół

Iwona Michalak-Jędrzejczak
Iwona Michalak-Jędrzejczak
Emilia Chojnacka-Filipczak
Emilia Chojnacka-Filipczak
Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz
Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz
Joanna Sowińska
Joanna Sowińska
Krystyna Derucka
Krystyna Derucka
Wioletta Mijalska
Wioletta Mijalska

Iwona Michalak-Jędrzejczak

psycholog, psychoterapeuta, trener

Kontakt: 606 351 821, e-mail: iwona@empatia.konin.pl


Psycholog, psychoterapeuta , trener. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność „Psychologia kliniczna ”.Ukończyłam cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu „ Gestalt-terapia holistyczna ”, „Studium umiejętności pracy z grupą” studia podyplomowe z zakresu” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „ UAM Poznań oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne , gdzie zdobyłam umiejętności psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji.

Od 12 lat jako nauczyciel akademicki , przekazuję wiedzę i doświadczenie młodym profesjonalistom.

Współpracuję z Instytutem Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu oraz Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu . Założyłam Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie. (www.empatia.konin.pl)

Na co dzień specjalizuję się w:

 • psychoterapii osób dorosłych,
 • psychoterapii par,
 • diagnozie i terapii dzieci,
 • pracy terapeutycznej z rodziną
 • wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko)

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP. Uczestniczę w wielu warsztatach , szkoleniach i treningach rozwojowych. Współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi , prowadząc warsztaty i szkolenia. Zrealizowałam kilkadziesiąt projektów z obszaru pomocy społecznej, wsparcia emocjonalnego dzieci i ich rodzin, dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach ,przedszkolach i gabinecie terapeutycznym pracując z dziećmi i ich rodzinami oraz osobami dorosłymi szukającymi wsparcia

Moja praca jest moją pasją. Nieustannie poruszają mnie zmagania moich Klientów, by zrozumieć siebie i uczynić swe życie lepszym. Towarzyszenie im na tej drodze i obserwowanie pojawiających się zmian w ich życiu, stanowi dla mnie sens tego, co robię.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Figurki w przestrzeni
 • Ciało zna odpowiedź
 • Tiki-diagnoza i terapia
 • Dialog motywujący
 • Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Samouszkadzanie i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - czy na pewno moda?
 • Metoda Knill
 • Podstawy psychoterapii Gestalt , sen oraz ciało w procesie psychoterapii
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych
 • Współpracujący rodzic
 • Letnia Szkoła Psychoterapii-Psychoterapia Par
 • Wykorzystanie inteligencji Wielorakiej w Zabawach Fundamentalnych
 • Bajkoterapia część 1, 2
 • Nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 2
 • Metoda Pedagogika Klanzy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 1
 • Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-1,2,3 stopień
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego Rodzinie
 • Doświadczenie obserwacji niemowląt w warsztacie psychoterapeuty
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Jak radzić sobie z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Praca w zakresie integracji sensorycznej
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem niepełnosprawnym i jej efekty
 • Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji w szkole
 • Model eliminacyjno-rożnicowy zaburzeń: autyzm, zespółAspergera(autystyczne spektrum), wrodzona afazja rozwojowa, zespól Tourette’a, Zespoł ADHD;
 • Autyzm-problemy diagnozy, klasyfikacja i różnicowanie autyzmu.
 • Makaton-Program Rozwoju Komunikacji
 • Efektywne formy współpracy z rodzicami.
 • Metody diagnozy systemu rodzinnego.”Od Genotypu do profilu rodziny”
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Psychorysunek w diagnozie i terapii
 • „Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycz-nych”
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa(1,2,3 r.ż)
 • „Graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha”
 • „Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat- PEP-R” - szkolenie;
 • „Terapia behawioralna i edukacja dzieci z autyzmem” - szkolenie

Pasjonuję się moją „strefą komfortu”, w której są dzieci, rodzina, książki , taniec i aranżacja wnętrza.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/iwona-michalak-jedrzejczak,23082/psycholog-psycholog-dzieciecy-psychoterapeuta/konin/

Emilia Chojnacka-Filipczak

psycholog, psychoterapeuta, filozof

Kontakt: 609 904 869, e-mail: emilia@empatia.konin.pl


Z wykształcenia jestem psychologiem (spec. kliniczna) i filozofem (spec.komunikacja społeczna) (absolwentka UAM w Poznaniu).

W trakcie studiów filozoficznych zajmowała mnie współczesna sztuka kobiet oraz neuroestetyka, a psychologia rozbudzała ciekawość ludzkiej natury.

W psychoterapii pracuję w podejściu integracyjnym, które czerpie z dorobku uznanych szkół tera-peutycznych, i łącząc je w nową jakość, pozwala na optymalne dostosowanie pracy do trudności i osobowości danej osoby.

Najczęściej pracuję z osobami dorosłymi, które:

 • Cierpią z powodu depresji i lęku
 • Doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami i podejmowaniu decyzji
 • Przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych
 • Mają za sobą traumę
 • Doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca
 • Przeżywają kryzysy i potrzebują wsparcia
 • Chcą lepiej poznać siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie

Zarówno w praktyce klinicznej, jak i życiu osobistym bezustannie dążę do rozwoju. Moją pracę psychoterapeutyczną kształtuje Profesjonalna Szkoła Psychoterapii PTP rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Realizuję także proces certyfikacji w ramach terapii uzależnień i współuzależnień (Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie). Ukończyłam także kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Szkolenie 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Realizowałam kursy akredytowane przez MEN w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadam doświadczenia trenerskie z zakresu umiejętności miękkich.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

Prywatnie niesłabnącą fascynacją darzę książki - ludzi w książkach, książki w ludziach, podróże - do wnętrza i po świecie, zawsze kiedy mogę otaczam się dźwiękami muzyki, wciąż poszukuję swo-jej filozofii, ćwiczę jogę - by pełniej doświadczać siebie i świata.

Opinie: https://www.znanylekarz.pl/emilia-chojnacka-filipczak/psycholog/konin

Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz

psycholog, terapeuta, trener w zakresie kompetencji psychospołecznych

Kontakt: tel.: 735 195 803,e-mail: ewelina@empatia.konin.pl


 • psycholog z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego 
  (pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym)
 • certyfikowany terapeuta uzależnień
 • certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych (TUS)
 • certyfikowany specjalista w zakresie MAKATONu (IIst)

Oferuje pomoc specjalistyczną:

 1. dla dzieci, młodzieży i rodzi
  • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych (w tym TUS) 
  • wdrażanie systemu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) – MAKATON w środowisku rodzinnym
  • diagnoza i terapia trudności wychowawczych dzieci i młodzieży (w tym diagnoza stopnia ew. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier komputerowych, Internetu, hazardu i in.)
  • pomoc psychologiczna dziecku osieroconemu
  • trening relaksacyjny
 2. dla dorosłyc
  • diagnoza i terapia  problemu uzależnienia, współuzależnienia w rodzinie
  • terapia dla DDA
  • wsparcie psychologiczne dla osób cierpiących na chorobę postępującą, zagrażającą życiu oraz dla ich bliskich
  • pomoc ofiarom mobbingu
  • wsparcie osób osieroconych (w żałobie)
  • trening radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych
  • trening relaksacyjny

Wykształcenie i wiedzę zdobywała na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku oraz podczas licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i pracy terapeutycznej z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej. Posiada także przygotowanie pedagogiczne i muzyczne.

Autorka publikacji naukowych, realizator licznych projektów szkoleniowo-mentoringowych, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,  Stowarzyszenia im. Sue Ryder i Stowarzyszenia Antymobbingowego pp.B.Grabowskiej Oddz. Kujawsko-Pomorski. 

Na co dzień, jako członek interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, pracuje z dziećmi neuronietypowymi,  z niepełnosprawnością.

Od wielu lat pomaga też osobami chorującym na zaawansowaną, postępującą, nieuleczalną chorobę somatyczną  oraz ich bliskim.  

Praktykę terapeuty uzależnień zdobywała  w renomowanych poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia w kraju. Pomaga osobom uzależnionym od substancji i czynności oraz ich rodzinom. 

Jako członek i killkuletni konsultant stowarzyszenia antymobbingowego, opracowywała ekspertyzy antymobbingowe, wspierając ofiary mobbingu także podczas ich procesów sądowych. 

Kilkuletnie doświadczenie estradowe i zainteresowania naukowe ukierunkowały ją z kolei w stronę  pomocy osobom zmagającym się z tremą podczas wystąpień publicznych. Dziś współpracuje z jednym z serwisów dla osób uczących się wokalistyki.

Jako szkoleniowiec specjalizuje się gównie w tematyce komunikacji. Od przeszło 10 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia i warsztaty  o tematyce psychologicznej m.in. dla specjalistów w dziedzinie medycyny (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów) i oświaty (nauczyciele),  ale także członków rodzin, doświadczających różnego rodzaju kryzysy, a pragnących nawiązać ze sobą głębszy poziom relacji.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/ewelina-kalczynska-wrzeszcz,173802/psycholog/konin/

Joanna Sowińska

psychoterapeutka

Kontakt: 514 993 023, e-mail: joanna.s@empatia.konin.pl


Joanna Sowińska - psychoterapeutka pracująca w podejściach systemowym i narracyjnym. Jej aktywność zawodowa ogniskuje się wokół:

 • psychoterapii osób dorosłych, par i całych rodzin
 • prowadzenia wsparcia, doradztwa i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko)
 • pracy terapeutycznej z adolescentami w kryzysie
 • wspierania i superwizowania placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły w całej Polsce)
 • kształcenia młodych psychologów, pedagogów i terapeutów (założyła i współtworzy Instytut Pomocy Profesjonalnej odpowiedzialny za szkolenie osób pracujących w obszarach związanych z pomaganiem www.instytutpp.pl)

Na swoim koncie ma między innymi: realizację kilkudziesięciu projektów w obszarze pomocy społecznej, uzyskanie tytułu Lidera Programu Mądrzy Rodzice pod auspicjami Rzecznika Praw Dziecka, projekt i realizację kompleksowego programu wspierania rozwoju dzieci od urodzenia do 6 roku życia Taaka Głowa (sfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego), projekt i realizację programu wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci Akademia Emocji, prowadzenie terapii na prośbę i zlecenie sądów i mediatorów, interwencję kryzysową w szkołach (samobójstwa, samookaleczenia, konflikty rówieśnicze, agresja), setki godzin zajęć dla młodych profesjonalistów (zarówno w Instytucie jak i we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej) i in.

Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Universite de Rouen we Francji. W zakresie psychoterapii najwięcej zawdzięcza nauczycielom z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Wybrane elementy kształcenia w zawodzie terapeuty:

 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej WTTS
 • Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej WTTS
 • Wprowadzenie do Terapii ACT, Poznań
 • Wprowadzenie do Terapii Schematów, Toruń
 • Praca z traumą w ujęciu narracyjnym, WTTS
 • Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, dwubiegunowych, schizofrenii, depresji i dystymii, WTTS
 • Systemowy coaching dla rodziców, WTTS
 • Samouszkodzenia i próby samobójcze, DCP Wrocław
 • Trening autogenny i techniki relaksacji w terapii, DCP Wrocław
 • Wsparcie dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, DCP Wrocław
 • Zaburzenia osobowości -diagnoza i terapia, DCP Wrocław
 • Diagnoza i terapia zaburzeń afektywnych, DCP Wrocław
 • Zanim dorosnę -diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, PIE Łódź
 • Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? (DUŠANKA KOSANOVIĆ - liderka chorwackiego oddziału Familylab), Gdańsk
 • i wiele innych

 Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/joanna-sowinska,37795/psychoterapeuta/poznan/

Krystyna Derucka

neurologopeda

Kontakt: 534 281 500, e-mail: krystyna.d@empatia.konin.pl


Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia podyplomowe pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. 

Prowadzę zajęcia logopedyczno – pedagogiczne rozwiązując problemy związane z szeroko rozumianym procesem porozumiewania się (profilaktyka neurologopedyczna, wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, niesamoistny opóźniony rozwój mowy, dyzartria, afazja,  specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka).

Jako neurologopeda mam przyjemność pracować nie tyko z dziećmi, ale też z osobami dorosłymi. Dbam o rzetelność prowadzonej przeze mnie terapii, której głównym celem jest usuwanie barier w komunikacji językowej, często znacznie zaburzających rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny pacjenta.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijam warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach logopedycznych.

Ważniejsze szkolenia i warsztaty:

 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną. 
 • Szkolenie I, II, III stopnia Makaton. Program Rozwoju Komunikacji Makaton PRKM
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii  w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. 
 • Terapia neurobiologiczna - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Manipulacje ustno twarzowe – techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból.
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia -  „Sprawdź jak się porozumiewam”
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I, II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r. ż).
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym  rozwojem mowy. 
 • Terapia ręki – stopień I/II.

Wioletta Mijalska

pedagog specjalny, terapeuta metody Johansena

Kontakt: tel.607 846 670, e-mail: wioletta@empatia.konin.pl


Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 10 letnim stażem pracy. Pracuję z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

Wykształcenie

 • Studia licencjackie- Edukacja wczesnoszkolna PWSZ Konin, 2001
 • Studia magisterskie -Pedagogika opiekuńcza WSHE Łódź, 2004
 • Studia podyplomowe- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopegagogika) UAM Poznań, 2006
 • Studia podyplomowe- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych WSNHiD Poznań, 2009
 • Ważniejsze szkolenia-
  • Johansen IAS-Indywidualna Stymulacja Słuchu-certyfikowany kurs
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I ,II,III
  • Makaton program rozwoju komunikacji I II stopień
  • Terapia ręki I,II stopień
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny wg odruchów dr Sally Goddard
  • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci?
  • Wstęp do Sensoplastyki oraz uzyskanie stopnia trenera

Oferuję

 • Terapię Johansena –IAS
 • Inywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
 • Terapię pedagogiczną
 • Porady i wskazówki dla rodziców w ramach zachowań trudnych, systemem motywacyjnym uczniów oraz pracy planami aktywności.

Galeria

Intuicja
Intuicja
Intuicja
Ekspresja
Ekspresja
Afirmacja
Afirmacja
Poczekalnia
Poczekalnia

Intuicja

posługiwanie się intuicją jest cechą ogólnoludzką, a więc intuicję posiada każdy. Nie wszyscy jednak ją słyszą, a nawet gdy ją w sobie odnajdują - nie doceniają i ignorują. Intuicja oparta jest na głębokim kontakcie z samym sobą, to natychmiastowy wgląd bez udziału rozumowej analizy, poczucie, że coś jest „wiadome”. Słuchanie intuicji wymaga więc samoświadomości i zaufania do siebie.

Ekspresja

doświadczanie stanów psychicznych jest właściwością uniwersalną dla wszystkich ludzi, jednak sposób kontaktowania się z nimi i ich ekspresja, czyli wyrażanie, są niepowtarzalne. Ekspresja jest kształtowana m.in. poprzez wczesne doświadczenia, często naznaczone psychicznym cierpieniem, co może ją zniekształcać lub blokować. Psychoterapia daje szansę na odkrywanie, uwalnianie i lepsze rozumienie własnej ekspresji.

Afirmacja

oznacza świadomą, akceptującą zgodę na coś, uznanie czegoś za dobre. 

Afirmacja to pozytywne przekonania na własny temat i na temat własnego życia, nacechowane wyważoną akceptacją, oparte na pogłębionej świadomości siebie i historii swojego życia.

Poczekalnia

Wydarzenia

Warsztaty Pełną Pasją


Cykl wykładów i spotkań motywacyjnych pod hasłem „Warsztaty Pełną

Warsztaty Pełną Pasją

Cykl wykładów i spotkań motywacyjnych pod hasłem „Warsztaty Pełną Pasją” zaplanowano w dniach 8-12 marca. Akcja skierowana jest do kobiet ciekawych świata i  otwartych na nową wiedzę.  Codziennie, w dniach organizowanego wydarzenia na terenie centrum, odbywać się będą spotkania z Kobietami Pasji. Każda z nich będzie reprezentować inną tematykę, opowie nową historię i  zaprosi do aktywnego udziału w zaproponowanych warsztatach.

Różnorodna tematyka wykładów pozwoli każdemu wybrać coś dla siebie, a zajęcia praktyczne pozwolą zatrzymać wartościowe doświadczenia. Akcja dedykowana jest wszystkim grupom wiekowym. Jest to też doskonała okazja do wyjścia z domu i celebrowania święta kobiet w wyjątkowej atmosferze. 

Uczestniczki marcowych spotkań będą miały okazje poznać między innymi - tajniki przedsiębiorczości,  nauczyć się pozytywnego myślenia oraz chwalenia się własnymi osiągnięciami!

W ramach spotkań nie zabraknie wątku fotografii – zarówno tej ujmującej emocje, otaczających nas najbliższych jak i fotografii kulinarnej, ale także florystyki – sztuki układania kwiatów.

Ciekawym elementem będą z pewnością zajęcia praktyczne. Uczestniczki będą miały szanse przygotować na bazie warzyw i owoców zdrowy posiłek, własnoręcznie zapleść wianek, przygotować nowoczesną kwiatową stylizację czy nauczyć poruszania się z gracją na szpilkach.

Zarówno wykłady jak i warsztaty w grupach są bezpłatne. Wykłady mają formę otwartą i nie ma konieczności zapisów z wyprzedzeniem. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, liczba uczestników jest ograniczona.

Kontakt

EMPATIA - pracownia psychoterapii i psychoedukacji

62-500 Konin, ul. Kościuszki 13a/19
Osiedle Villa Park (przy Parku Chopina)


Proszę o ustalanie terminów wizyt telefonicznie bezpośrednio z każdym specjalistą (jak najbardziej sms-owo- kiedy pracujemy w gabinecie nie odbieramy telefonu) lub mailem.
Na wszystkie pytania dotyczące wizyt chętnie odpowiemy  pod wskazanymi numerami  telefonu lub e-mailowo. Często szybciej i łatwiej możemy odpowiedzieć w formie pisemnej.
Jeśli nie odbieramy, oddzwonimy.

Iwona Michalak-Jędrzejczak


Emilia Chojnacka-Filipczak


Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz


Joanna Sowińska


Krystyna Derucka


Wioletta Mijalska


Iwona Michalak-Jędrzejczak

psycholog, psychoterapeuta, trener

Kontakt: 606 351 821, e-mail: iwona@empatia.konin.pl


Psycholog, psychoterapeuta , trener. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność „Psychologia kliniczna ”.Ukończyłam cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu „ Gestalt-terapia holistyczna ”, „Studium umiejętności pracy z grupą” studia podyplomowe z zakresu” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „ UAM Poznań oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne , gdzie zdobyłam umiejętności psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji.

Od 12 lat jako nauczyciel akademicki , przekazuję wiedzę i doświadczenie młodym profesjonalistom.

Współpracuję z Instytutem Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu oraz Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu . Założyłam Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie. (www.empatia.konin.pl)

Na co dzień specjalizuję się w:

 • psychoterapii osób dorosłych,
 • psychoterapii par,
 • diagnozie i terapii dzieci,
 • pracy terapeutycznej z rodziną
 • wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko)

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP. Uczestniczę w wielu warsztatach , szkoleniach i treningach rozwojowych. Współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi , prowadząc warsztaty i szkolenia. Zrealizowałam kilkadziesiąt projektów z obszaru pomocy społecznej, wsparcia emocjonalnego dzieci i ich rodzin, dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach ,przedszkolach i gabinecie terapeutycznym pracując z dziećmi i ich rodzinami oraz osobami dorosłymi szukającymi wsparcia

Moja praca jest moją pasją. Nieustannie poruszają mnie zmagania moich Klientów, by zrozumieć siebie i uczynić swe życie lepszym. Towarzyszenie im na tej drodze i obserwowanie pojawiających się zmian w ich życiu, stanowi dla mnie sens tego, co robię.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Figurki w przestrzeni
 • Ciało zna odpowiedź
 • Tiki-diagnoza i terapia
 • Dialog motywujący
 • Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Samouszkadzanie i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - czy na pewno moda?
 • Metoda Knill
 • Podstawy psychoterapii Gestalt , sen oraz ciało w procesie psychoterapii
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych
 • Współpracujący rodzic
 • Letnia Szkoła Psychoterapii-Psychoterapia Par
 • Wykorzystanie inteligencji Wielorakiej w Zabawach Fundamentalnych
 • Bajkoterapia część 1, 2
 • Nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 2
 • Metoda Pedagogika Klanzy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 1
 • Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-1,2,3 stopień
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego Rodzinie
 • Doświadczenie obserwacji niemowląt w warsztacie psychoterapeuty
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Jak radzić sobie z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Praca w zakresie integracji sensorycznej
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem niepełnosprawnym i jej efekty
 • Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji w szkole
 • Model eliminacyjno-rożnicowy zaburzeń: autyzm, zespółAspergera(autystyczne spektrum), wrodzona afazja rozwojowa, zespól Tourette’a, Zespoł ADHD;
 • Autyzm-problemy diagnozy, klasyfikacja i różnicowanie autyzmu.
 • Makaton-Program Rozwoju Komunikacji
 • Efektywne formy współpracy z rodzicami.
 • Metody diagnozy systemu rodzinnego.”Od Genotypu do profilu rodziny”
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Psychorysunek w diagnozie i terapii
 • „Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycz-nych”
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa(1,2,3 r.ż)
 • „Graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha”
 • „Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat- PEP-R” - szkolenie;
 • „Terapia behawioralna i edukacja dzieci z autyzmem” - szkolenie

Pasjonuję się moją „strefą komfortu”, w której są dzieci, rodzina, książki , taniec i aranżacja wnętrza.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/iwona-michalak-jedrzejczak,23082/psycholog-psycholog-dzieciecy-psychoterapeuta/konin/

Emilia Chojnacka-Filipczak

psycholog, psychoterapeuta, filozof

Kontakt: 609 904 869, e-mail: emilia@empatia.konin.pl


Z wykształcenia jestem psychologiem (spec. kliniczna) i filozofem (spec.komunikacja społeczna) (absolwentka UAM w Poznaniu).

W trakcie studiów filozoficznych zajmowała mnie współczesna sztuka kobiet oraz neuroestetyka, a psychologia rozbudzała ciekawość ludzkiej natury.

W psychoterapii pracuję w podejściu integracyjnym, które czerpie z dorobku uznanych szkół tera-peutycznych, i łącząc je w nową jakość, pozwala na optymalne dostosowanie pracy do trudności i osobowości danej osoby.

Najczęściej pracuję z osobami dorosłymi, które:

 • Cierpią z powodu depresji i lęku
 • Doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami i podejmowaniu decyzji
 • Przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych
 • Mają za sobą traumę
 • Doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca
 • Przeżywają kryzysy i potrzebują wsparcia
 • Chcą lepiej poznać siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie

Zarówno w praktyce klinicznej, jak i życiu osobistym bezustannie dążę do rozwoju. Moją pracę psychoterapeutyczną kształtuje Profesjonalna Szkoła Psychoterapii PTP rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Realizuję także proces certyfikacji w ramach terapii uzależnień i współuzależnień (Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie). Ukończyłam także kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Szkolenie 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Realizowałam kursy akredytowane przez MEN w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadam doświadczenia trenerskie z zakresu umiejętności miękkich.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

Prywatnie niesłabnącą fascynacją darzę książki - ludzi w książkach, książki w ludziach, podróże - do wnętrza i po świecie, zawsze kiedy mogę otaczam się dźwiękami muzyki, wciąż poszukuję swo-jej filozofii, ćwiczę jogę - by pełniej doświadczać siebie i świata.

Opinie: https://www.znanylekarz.pl/emilia-chojnacka-filipczak/psycholog/konin

Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz

psycholog, terapeuta, trener w zakresie kompetencji psychospołecznych

Kontakt: tel.: 735 195 803,e-mail: ewelina@empatia.konin.pl


 • psycholog z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego 
  (pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym)
 • certyfikowany terapeuta uzależnień
 • certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych (TUS)
 • certyfikowany specjalista w zakresie MAKATONu (IIst)

Oferuje pomoc specjalistyczną:

 1. dla dzieci, młodzieży i rodzi
  • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych (w tym TUS) 
  • wdrażanie systemu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) – MAKATON w środowisku rodzinnym
  • diagnoza i terapia trudności wychowawczych dzieci i młodzieży (w tym diagnoza stopnia ew. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, gier komputerowych, Internetu, hazardu i in.)
  • pomoc psychologiczna dziecku osieroconemu
  • trening relaksacyjny
 2. dla dorosłyc
  • diagnoza i terapia  problemu uzależnienia, współuzależnienia w rodzinie
  • terapia dla DDA
  • wsparcie psychologiczne dla osób cierpiących na chorobę postępującą, zagrażającą życiu oraz dla ich bliskich
  • pomoc ofiarom mobbingu
  • wsparcie osób osieroconych (w żałobie)
  • trening radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych
  • trening relaksacyjny

Wykształcenie i wiedzę zdobywała na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku oraz podczas licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i pracy terapeutycznej z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej. Posiada także przygotowanie pedagogiczne i muzyczne.

Autorka publikacji naukowych, realizator licznych projektów szkoleniowo-mentoringowych, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,  Stowarzyszenia im. Sue Ryder i Stowarzyszenia Antymobbingowego pp.B.Grabowskiej Oddz. Kujawsko-Pomorski. 

Na co dzień, jako członek interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, pracuje z dziećmi neuronietypowymi,  z niepełnosprawnością.

Od wielu lat pomaga też osobami chorującym na zaawansowaną, postępującą, nieuleczalną chorobę somatyczną  oraz ich bliskim.  

Praktykę terapeuty uzależnień zdobywała  w renomowanych poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia w kraju. Pomaga osobom uzależnionym od substancji i czynności oraz ich rodzinom. 

Jako członek i killkuletni konsultant stowarzyszenia antymobbingowego, opracowywała ekspertyzy antymobbingowe, wspierając ofiary mobbingu także podczas ich procesów sądowych. 

Kilkuletnie doświadczenie estradowe i zainteresowania naukowe ukierunkowały ją z kolei w stronę  pomocy osobom zmagającym się z tremą podczas wystąpień publicznych. Dziś współpracuje z jednym z serwisów dla osób uczących się wokalistyki.

Jako szkoleniowiec specjalizuje się gównie w tematyce komunikacji. Od przeszło 10 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia i warsztaty  o tematyce psychologicznej m.in. dla specjalistów w dziedzinie medycyny (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów) i oświaty (nauczyciele),  ale także członków rodzin, doświadczających różnego rodzaju kryzysy, a pragnących nawiązać ze sobą głębszy poziom relacji.

Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/ewelina-kalczynska-wrzeszcz,173802/psycholog/konin/

Joanna Sowińska

psychoterapeutka

Kontakt: 514 993 023, e-mail: joanna.s@empatia.konin.pl


Joanna Sowińska - psychoterapeutka pracująca w podejściach systemowym i narracyjnym. Jej aktywność zawodowa ogniskuje się wokół:

 • psychoterapii osób dorosłych, par i całych rodzin
 • prowadzenia wsparcia, doradztwa i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko)
 • pracy terapeutycznej z adolescentami w kryzysie
 • wspierania i superwizowania placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły w całej Polsce)
 • kształcenia młodych psychologów, pedagogów i terapeutów (założyła i współtworzy Instytut Pomocy Profesjonalnej odpowiedzialny za szkolenie osób pracujących w obszarach związanych z pomaganiem www.instytutpp.pl)

Na swoim koncie ma między innymi: realizację kilkudziesięciu projektów w obszarze pomocy społecznej, uzyskanie tytułu Lidera Programu Mądrzy Rodzice pod auspicjami Rzecznika Praw Dziecka, projekt i realizację kompleksowego programu wspierania rozwoju dzieci od urodzenia do 6 roku życia Taaka Głowa (sfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego), projekt i realizację programu wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci Akademia Emocji, prowadzenie terapii na prośbę i zlecenie sądów i mediatorów, interwencję kryzysową w szkołach (samobójstwa, samookaleczenia, konflikty rówieśnicze, agresja), setki godzin zajęć dla młodych profesjonalistów (zarówno w Instytucie jak i we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej) i in.

Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Universite de Rouen we Francji. W zakresie psychoterapii najwięcej zawdzięcza nauczycielom z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Wybrane elementy kształcenia w zawodzie terapeuty:

 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej WTTS
 • Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej WTTS
 • Wprowadzenie do Terapii ACT, Poznań
 • Wprowadzenie do Terapii Schematów, Toruń
 • Praca z traumą w ujęciu narracyjnym, WTTS
 • Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, dwubiegunowych, schizofrenii, depresji i dystymii, WTTS
 • Systemowy coaching dla rodziców, WTTS
 • Samouszkodzenia i próby samobójcze, DCP Wrocław
 • Trening autogenny i techniki relaksacji w terapii, DCP Wrocław
 • Wsparcie dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, DCP Wrocław
 • Zaburzenia osobowości -diagnoza i terapia, DCP Wrocław
 • Diagnoza i terapia zaburzeń afektywnych, DCP Wrocław
 • Zanim dorosnę -diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, PIE Łódź
 • Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? (DUŠANKA KOSANOVIĆ - liderka chorwackiego oddziału Familylab), Gdańsk
 • i wiele innych

 Opinie: https://www.rankinglekarzy.pl/lekarz/joanna-sowinska,37795/psychoterapeuta/poznan/

Krystyna Derucka

neurologopeda

Kontakt: 534 281 500, e-mail: krystyna.d@empatia.konin.pl


Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia podyplomowe pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. 

Prowadzę zajęcia logopedyczno – pedagogiczne rozwiązując problemy związane z szeroko rozumianym procesem porozumiewania się (profilaktyka neurologopedyczna, wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, niesamoistny opóźniony rozwój mowy, dyzartria, afazja,  specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka).

Jako neurologopeda mam przyjemność pracować nie tyko z dziećmi, ale też z osobami dorosłymi. Dbam o rzetelność prowadzonej przeze mnie terapii, której głównym celem jest usuwanie barier w komunikacji językowej, często znacznie zaburzających rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny pacjenta.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijam warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach logopedycznych.

Ważniejsze szkolenia i warsztaty:

 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną. 
 • Szkolenie I, II, III stopnia Makaton. Program Rozwoju Komunikacji Makaton PRKM
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii  w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. 
 • Terapia neurobiologiczna - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Manipulacje ustno twarzowe – techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból.
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia -  „Sprawdź jak się porozumiewam”
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I, II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r. ż).
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Centrum Metody Krakowskiej.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym  rozwojem mowy. 
 • Terapia ręki – stopień I/II.

Wioletta Mijalska

pedagog specjalny, terapeuta metody Johansena

Kontakt: tel.607 846 670, e-mail: wioletta@empatia.konin.pl


Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 10 letnim stażem pracy. Pracuję z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

Wykształcenie

 • Studia licencjackie- Edukacja wczesnoszkolna PWSZ Konin, 2001
 • Studia magisterskie -Pedagogika opiekuńcza WSHE Łódź, 2004
 • Studia podyplomowe- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopegagogika) UAM Poznań, 2006
 • Studia podyplomowe- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych WSNHiD Poznań, 2009
 • Ważniejsze szkolenia-
  • Johansen IAS-Indywidualna Stymulacja Słuchu-certyfikowany kurs
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I ,II,III
  • Makaton program rozwoju komunikacji I II stopień
  • Terapia ręki I,II stopień
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny wg odruchów dr Sally Goddard
  • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci?
  • Wstęp do Sensoplastyki oraz uzyskanie stopnia trenera

Oferuję

 • Terapię Johansena –IAS
 • Inywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
 • Terapię pedagogiczną
 • Porady i wskazówki dla rodziców w ramach zachowań trudnych, systemem motywacyjnym uczniów oraz pracy planami aktywności.